11, ఫిబ్రవరి 2014, మంగళవారం

ఇంటి ఆవరణలో ఇద్దరు రాజులుచాలా కాలం క్రితం  మిత్రుడు చెప్పిన కథ 
రచయిత ఎవరో తెలియదు .. కథ గుర్తున్నంత వరకు .. రష్యాలో విప్లవం తరువాత కమ్యునిస్ట్ ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది .. అప్పటి వరకు అక్కడి రచయితలు జార్ చక్తవర్థుల అరాచకాల గురించి  కథలు కథలుగా రాశారు ..కమ్యునిస్త్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తరువాత పెట్టుబడి దారుల దేశం నుంచి ఒక పెట్టుబడి దారుడు రష్యా రచయితను తన ఇంటికి పిలుస్తాడు . 
రష్యా రచయిత ఆ పెట్టుబడి దారున్ని చూసి ఆశ్చర్య పోతాడు 
పెద్ద పెద్ద రాజ భావనల్లో ఉంటాడని అనుకున్నాను .. మామూలు భవనం లోనే ఉన్నాడు అనుకుంటాడు 

పెద్ద పొట్టతో , కోరలతో అచ్చం రాక్షసుడిగా ఉంటాడనుకున్న పెట్టుబడి దారుడు .. రెండు కాళ్ళు , రెండు చేతులతో మాములు గానే ఉన్నాడని రచయిత వింతగా చూస్తాడు . భోజనాల వేళ కాగానే సరే ఇప్పుడైనా వీడి  అసలు రూపు తెలుస్తుంది అనుకుంటాడు పెట్టుబడి ారుడు మనుషులను అలానే సజీవంగా పిక్కు తింటాడు   అనే ఆలోచనతో రచయిత ఉంటాడు . మళ్లీ ఆశ్చర్యం ఒక పుల్క , రెండు ఇడ్లీలు మాత్రమె తింటున్నాడు పెట్టుబడి దారుడు . రచయితకు బుర్ర గిర్రున తిరుగుతుంది .. పెట్టుబడి దారుడి గురించి తాను అనుకున్నది అంతా అబద్దం అనిపిస్తుంది 
సాయంత్రం వరండాలో కూర్చొని పెట్టుబడి దారుడు , రష్యా నుంచి వచ్చిన రచయిత పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుంటారు 
అప్పటి వరకు పెట్టుబడి దారుల గురించి తాను అనుకున్నది ,  చూస్తున్నది రచయిత చెబుతాడు 
పెట్టుబడి దారుడు వినయంగా నవ్వి ఉరుకుంటాడు 
కొద్ది సేపటి తరువాత పెట్టుబడిదారుడు రాజుల గురించి చెప్పా మంటాడు 
రాజులు ఎంత సంపన్నులో , వారి భవనాలు ఎంత పెద్దవో రచయిత కథలు కథలుగా వర్ణించి చెబుతాడు 
అంత వి న్న పెట్టుబడి దారుడు 
ఇద్దరు రాజులను కొనాలంటే ఎంతవుతుంది  అని అడుగుతాడు . 
రచయితకు దిమ్మ తిరిగి పోతుంది 
రాజులను కొనడం ఏమిటి ? అయినా మీకెందుకు అని అడుగుతాడు 
ఏమి లేదు నేను చిన్నప్పటి నుంచి రాజుల గురించి చదవడమే కాని చూడలేదు .. మా ఇంటి వరండాలో ఇద్దరు రాజులు కత్తి యుద్దం చేస్తుంటే సరదాగా చూడాలని ఉంది 
అందకే ఇద్దరు రాజులను కొనాలనుకున్తున్నను , ఏ పాటి అవుతుందేమిటి  అని అడుగుతాడు 
రచయితకు అప్పుడు తెలుస్తుంది పెట్టుబడి దారుని శక్తి ఏమిటో ?
వాడు మామూలు మనిషిలానే ఉంటాడు, మామూలు మనిషి లానే  తింటాడు కానివా డి పెట్టుబడి వాడితో ఏమైనా చేయిస్తుంది 
( తెలంగాణా ఏర్పాటుకు పెట్టుబడి దారులు కల్పిస్తున్న అడ్డంకులు చూశాక కథ గుర్తుకు వచ్చింది ) 

3 కామెంట్‌లు:

మీ అభిప్రాయానికి స్వాగతం