7, అక్టోబర్ 2014, మంగళవారం

చంపండి .. చావండి కానీ రాజీ పడొద్దు

చంపండి .. చావండి కానీ రాజీ పడొద్దు 
అవసరం అయితే చంపండి .. చావండి .. రాజీ మాత్రం పడొద్దు 
ఎందుకు రాజీ  పడాలి నువ్వు మగాడివి ...నువ్వు రాజీ  పడితే మగ జాతికే అవమానం 
నువ్వు స్త్రీ అయినంత మాత్రాన  రాజీ  పాడాలా ? నువ్వూ  సంపాదిస్తున్నావు రాజీ పడాల్సిన ఖర్మ నీకేం 
అస్సలు తగ్గొద్దు 
చస్తూ కూడా  పగ తీర్చుకోవాలి .. చచ్చిన వాడి పై కూడా  జాలి పడొద్దు .. రాజీ  పడొద్దు 
 కలిసుందాం అని బార్యని కోరి  భంగ పడి పిల్లలలను చంపి  కలిసుందామని లేఖ రాసి .. ఆమె పని చేసే కంపెనీ కో లేఖ రాసి పిల్లలలు చంపి తాను  ఆత్మ హత్య చేసుకొని రాజీ లేని పోరాటం చేసి అతను ప్రతీకారం తీర్చుకొన్నాడు 
చూశాడా వాడెంత దుర్మార్గుడో అని చెబుతూ తన వాదనను కొనసాగిస్తూ రాజీ లేని పోరాటం సాగిస్తోంది ఆమె 
అస్సలు రాజీ  పడొద్దు .. పిల్లలు .. కుటుంబాలు .. కుటుంబం స్మశాన వాటికలైన పరవాలేదు 
రాజీ మాత్రం పడొద్దు 
భార్యా భర్తలు రాజీ  పడి  ఒకరి కోసం ఒకరు అన్నట్టుగా ఉంటే  అందరికి మీకు తేడా ఏముంటుంది రాజీ  పడొద్దు 
రాజీ  పడితే కుటుంబాన్ని మించిన స్వర్గం ఉండదు 
స్వర్గం - నరకం లాంటి ట్రాష్ ను నమ్మొద్దు రాజీ  పడొద్దు 

1 కామెంట్‌:

మీ అభిప్రాయానికి స్వాగతం