9, జులై 2011, శనివారం

జీవితమే ఏప్రిల్ ఫూల్

(రాసింది ఏప్రిల్ లోనే )

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

మీ అభిప్రాయానికి స్వాగతం