6, సెప్టెంబర్ 2013, శుక్రవారం

గుండె దడగా ఉందా ?

డాక్టర్ .. డాక్టర్ .. 
ఊ .. చెప్పు 
నిద్రపట్టడం లేదు .. అర్ధరాత్రి మెలుకువ వస్తుంది 
ఏదో  జరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది 
ఉలిక్కి పడుతున్నాను .. గుండె దడ 
నిద్ర లేక పోవడం తో జ్వరం 
ఎక్కువగా సెలవులు పెట్టడం వల్ల ఆఫీసులో ఇబ్బంది 
చెప్పండి డాక్టర్ చెప్పండి నేను మామూలు మనిషిని అవుతానా ?
నా జీవితం ముగిసిపోయినట్టేనా ?
చెప్పిందంతా విని డాక్టర్  చీటి  పై ఏదో రాసి ఇచ్చాడు 

అర్థం కావడం లేదు డాక్టర్ ఇదేమైనా వింత జబ్బా 
 ఆవేశ పడకు చెప్పింది విను 
రోజు ఉదయం తెలుగు న్యూస్ చానల్స్లో చూస్తావా ?
అవును డాక్టర్ ఉదయం చానల్స్లో చర్చా  కార్యక్రమం క్రమం తప్పకుండా  చూస్తాను 
ఆ తరువాత 
అన్ని చానల్స్ లో న్యూస్ చూస్తాను .. 
ఈ రోజు నుంచి ఈ అలవాటు మానుకో 
మరేం చేయాలి 
అన్ని చానల్స్ లో  సినిమాల్లోని కామెడి సీన్స్ అరగంట పాటు వేస్తారు ..; అన్ని చూడు  ఇంకా సరిపోక పోతే  24  గంటల జెమిని కామెడి చానల్ చూడు .. ఫలితం ఉండక పోతే నన్ను అడుగు ..