31, అక్టోబర్ 2017, మంగళవారం

సమాచార హక్కు చట్టం 2005 తెలుగు pdf

2005 లో వచ్చిన సమాచార హక్కు చట్టము pdf  ఇంగ్లీష్ లోనే కాకుండా  గుర్తింపు పొందిన భారతీయ భాషలు అన్నింటిలోనూ అందుబాటులో ఉంది .. ఆసక్తి ఉన్న వారి కోసం సమాచార హక్కు చట్టం 2005 తెలుగు pdf 
http://rti.gov.in/RTIACT_Telgu.pdf