27, అక్టోబర్ 2011, గురువారం

మైకుకు మాటొస్తే... ...రాజకీయ వ్యంగ్యం

4 వ్యాఖ్యలు:

 1. ‘‘నేనేరా! నీ మైకును.. నీ జీవితంలో ఒక్కరోజైనా నిజం చెప్పవా? ఎంత మైకునైనా నాకూ సిగ్గూ శరం, మానం, అభిమానం ఉంటుంది!
  చాలా బాగా చెప్పారండీ.. ఇలా మన రాజకీయ నాయకులని ఎన్ని తిట్టినా దున్నపోతు మీద వాన కురిసిన చందంగానే ఉంటుందండీ.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. చాలా బాగా చెప్పారండీ.. ఇలా మన రాజకీయ నాయకులని ఎన్ని తిట్టినా దున్నపోతు మీద వాన కురిసిన చందంగానే ఉంటుందండీ.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. తోలుమందం మనుషుల్ని సున్నితంగా తిడితే సుఖం లేదు సార్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 4. నేనేరా! నీ మైకును.. నీ జీవితంలో ఒక్కరోజైనా నిజం చెప్పవా? ఎంత మైకునైనా నాకూ సిగ్గూ శరం, మానం, అభిమానం ఉంటుంది! అటూ ఇటూ చూడకు..
  మైకు మాట్లాడటం చాల బావుంది.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

మీ అభిప్రాయానికి స్వాగతం