9, జులై 2011, శనివారం

జీవితమే ఏప్రిల్ ఫూల్

(రాసింది ఏప్రిల్ లోనే )

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

మీ అభిప్రాయానికి స్వాగతం