16, ఏప్రిల్ 2011, శనివారం

అన్నా హజారే కు నరేంద్ర మోడి లేఖ పూర్తి పాఠం

 హజారే నరేంద్ర మోడి పాలనను మేచుకోవడం వివాదాస్పదం ఐయింది . ఈ విషయం మోడి ముందే ఉహించారు . నన్ను అనవసరంగా అభినందిచారు ఇబ్బబ్న్డుల్లో పడిపోతారు అని హెచరించారు. మన మీడియా ఏ నాయకుడిని పొగిడిన పొగుడుతూ రాసిన ప్రజల్లో వారికి ఆదరణ ఉండడం లేదు అదేమ చిత్రమో. ఆసక్తిగా ఉంటుందని మోడి లేఖ పూర్తి పాఠం ........జాతచేస్తున్న


Here's the full text of Narendra Modi's open letter to Anna Hazare:
My heartfelt feelings in an open letter to Annaji
Respected Annaji,
On the eighth day of fasting in the Navratri I am inspired to write to
you early at 5 O'clock in the morning.
When you were sitting at fast in Delhi during that period, I too was
fasting on the occasion of Navratri, the period that symbolizes the
embodiment of Divine Shakti. I was pleased indeed that by the grace of
Maa Jagadamba I happened to be a co-traveller in your crusade albeit
indirectly.

Observing the Navratri fast and being busy in election campaigning, I
was fortunate to have the darshan of Mother Kamakshi in Assam. Your
fasting was in progress and naturally I did pray to Kamakshidevi about
your health and I feel certain that a divine power has been kind
enough to bestow her blessings on you.

Yesterday I was back from Kerala campaign to Gandhinagar at 2 am.
And it was yesterday that I got the encouraging news of your
expressing kind words for Gujarat and me.
I am fortunate and grateful to get your blessings.
Respected Annaji, my respect for you is decades old. Before I entered
politics I was full time RSS pracharak. At that time national leaders
of the RSS who came to attend our meetings invariably discussed your
rural development activities so that it could be emulated. It has
tremendous impact on me. In the past I also had the good fortune of
meeting you.

I and my state of Gujarat are indebted to you for the courage and
conviction you showed in saying good words for me and my state. In
this show of courage you exhibited commitment to truth and a
soldier-like conviction. And because of this your opinion has been
niversally accepted.
I request you to also bless me that your praise will not make be
complacent and commit mistakes.
Your blessings have given me the strength to do what is right and what
is good. At the same time my responsibility has also become more.
Because of your statement crores of youth would now be having great
expectations and therefore even a small mistake of mine will
disappoint them. Therefore I have to remain vigilant and I seek your
blessings for the same.
Respected Annaji, in this delicate moment, I should say that I come
from a simple family and am a common man too. In my family no one is
even distantly connected to politics or remains close to power; I do
not have illusions that I am a perfect individual. Like a common man I
too have my own limitations; good and bad qualities.
I pray that I am always blessed by Mother Jagadamba so that bad
qualities do not take possession of me. Always thinking of doing good
to Gujarat, I would devote myself to the progress of Gujarat and
therefore like to wipe out the tears from the face of the poor. For
doing all this I pray that I am never short of your blessings, and
this is my humble request.
Respected Annaji, you are a Gandhian and a soldier. Yesterday during
election campaign in Kerala when I heard about your blessings for me
and my state I feared that you will be subjected to vilification. A
certain group inimical to -Gujarat will not let go this opportunity to
malign your love, sacrifice, penance and commitment to truth. They
will try to tarnish your name because you spoke well of me and my
state.
As bad luck would have it this has come true. Once again this inimical
forces have come to the fore. On the occasion of Navratri I pray to
Maa Jagadamba that no one sullies your fair name.
You will be aware that whosoever talks good of Gujarat he or she will
be subjected to the vilification campaign.
In the past a senior Muslim parliamentarian from Canoor constituency
hailing from the Communist Party Shri P Abdulla Kutty was ostracized
from the party following his praising of Gujarat's development.
The superstar of this century Shri Amitabh Bachchan when he worked
free for Gujarat Tourism was also attacked by this same group of
inimical forces. They spread falsehoods against Bachchan so as to snap
his old ties with Gujarat. At a public function in Mumbai where
Bachchan was invited this group had stopped him from entering.
Also a campaign was let loose to malign the leading Gandhian of
Gujarat Shri Gunavant Shah who is speaking for the atma-gaurav of
Gujarat.
Maulana Ghulam Vastanavi of Gujarat who was elected as head of the
Darul Uloom of Deoband was also subjected to vilification campaign
when he praised the development of Gujarat. He had publicly said that
Gujarat is surging ahead on the road of fast paced development, and
without any religious discrimination everybody was getting the fruits
of development. Soon he was silenced by undue harassment by the same
forces.
Recently, Major General IS Sinha (sic) of Golden Katara division of
Indian Army when he praised the development of Gujarat he too was
beleaguered by the same forces and there was even a demand for
disciplinary action against the major general.
These are only a few examples. But Gujarat's real developmental
journey is an anathema to this group bent upon heaping calumny on my
state. Whenever the name of Gujarat is mentioned these forces
immediately swing into action to spread canards and falsehoods.
Respected Annaji, Gujarat's six crore people do not want that, the
same group should sadden you.
I am still afraid that, this group will put you in trouble. May God
give you strength.

I humbly bow to the sacrifices and penances you have made for the
country. Let God bless you with supreme health so that many like me
would be beneficiary of your guidance. This is my heartfelt prayer.
Yours

(Narendra Modi)

1 వ్యాఖ్య:

  1. మోడీ చెప్పినట్లు కమ్యూనిస్ట్‌లు ఆడటమేమిటి? ఇందులో ఏదో మతలబుంది. తను చెప్పింది నిజం చేయడానికి కమ్యూనిస్టులు లాలూచీ పడ్డారా? :P

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

మీ అభిప్రాయానికి స్వాగతం